Головна Послуги Публікації Запитання-відповідь Про нас Мапа сайту
 
 
 
Головна »»» Новини »»» Оподаткування

Міндоходів про податковий кредит з ПДВ та заяву зі скаргою на постачальника

Міністерство доходів і зборів України у листі від 18.05.2013 р. N 2851/6/99-99-19-04-02-15 надало деякі роз’яснення щодо податкового кредиту з ПДВ та заяви зі скаргою на постачальника. Зокрема, було зазначено наступне.

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

Виняток із цього загального правила встановлено абзацом 11 пункту 201.10 статті 201 ПКУ, згідно з яким у разі порушення постачальником порядку заповнення податкової накладної та/або порядку реєстрації її в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996), що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Виконання платником зазначеного правила дозволяє платнику податку реалізувати своє право на отримання податкового кредиту.

Форма заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. N 1492, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 р. за N 1490/20228 (додаток 8 до податкової декларації з ПДВ).

Статтею 1 Закону N 996 визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до статті 9 Закону N 996 первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення, на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

При цьому ведення зазначених документів передбачено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. за N 168/704.

Таким чином, акт виконаних робіт, який містить всі обов'язкові реквізити первинного документа бухгалтерського обліку, може бути доданим до заяви із скаргою на постачальника, який своєчасно не надав податкову накладну, та є достатньою підставою для включення сум податку на додану вартість, сплачених у складі вартості поставлених згідно із зазначеним актом послуг, до складу податкового кредиту звітного періоду.

 
14.09.2013
3615 переглядів
 
 
 
 

Можливо Вас зацікавить:

ДПСУ про деякі особливості подання звіту про суми податкових пільг
ДПСУ про особливості адміністрування збору за спеціальне використання води у 2013 році
ДПСУ про реєстрацію простого товариства в органах податкової служби при укладенні договорів про спільну діяльність за участі фізичної особи
ДПСУ про реєстрацію представництва
ДПСУ про особливості оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції
ДПСУ про включення сум ПДВ по чеках РРО до складу податкового кредиту
ДПСУ про порядок контролю за імпортними операціями
Мінфін затвердив форму Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форму Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток
ДПСУ про порядок видачі довідок за формою N 4-ОПП адвокатам
ДПСУ про терміни подання податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку