Головна Послуги Публікації Запитання-відповідь Про нас Мапа сайту
 
 
 
Головна »»» Новини »»» Оподаткування

ДПСУ про реєстрацію представництва

Державна податкова служба України у листі від 18.03.2013 р. N 4198/6/18-3115 розповіла про реєстрацію постійних представництв та представництв іноземних компаній платниками податків та навела перелік необхідних документів для взяття на облік.

Законодавством України визначено, що іноземна компанія або організація здійснює діяльність на території України через свій відокремлений підрозділ (представництво, філію, відділення), відкритий на території України. Частиною четвертою статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачено, що представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом. Зокрема, реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики згідно зі статтею 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Порядок взяття на облік або реєстрації як платника податків відокремленого підрозділу іноземної компанії залежить від того, яку діяльність буде здійснювати відокремлений підрозділ нерезидента на території України та чи відповідає він визначенню постійного представництва нерезидента згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Відповідно до зазначеної норми постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

Іншим є поняття "представництво іноземної компанії, організації". Таким поняттям є відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації, який здійснює представництво і захист інтересів такої юридичної особи, не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.

Відповідно до пункту 65.5 статті 65 Кодексу підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.

Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та представництва іноземних юридичних осіб зобов'язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

Взяття на облік за основним місцем обліку таких підрозділів здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них відповідної заяви.

У разі встановлення органом державної податкової служби за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.

Процедури взяття на облік платників податків в органах державної податкової служби регламентуються Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588, із змінами, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за N 1562/20300 (далі - Порядок).

Відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, до початку своєї господарської діяльності стають на облік (реєструються платниками податку на прибуток) в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням у порядку, визначеному розділом V Порядку.

Взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом іноземної компанії, організації документів, передбачених пунктами 4.2 та 4.4 розділу IV Порядку. При цьому взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цими пунктами не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V Порядку, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва.

Зокрема, для взяття на облік представництво іноземної компанії або постійне представництво подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням:

заяву відповідної форми;

копію документа, що підтверджує присвоєння коду ЄДРПОУ;

копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію, створення тощо.

 Відповідними формами заяв є:

для представництв - заява за ф. N 1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів);

для постійних представництв нерезидентів - заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за ф. N 1-РПП.

 
21.06.2013
4039 переглядів
 
 
 
 

Можливо Вас зацікавить:

ДПСУ про обчислення бази оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
ДПСУ про електронне декларування товарів, що ввозяться на митну територію України
ДПСУ про терміни подання податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку
ДМСУ про використання електронних митних декларацій одночасно з митними деклараціями на паперовому носії
Міндоходів про податковий кредит з ПДВ та заяву зі скаргою на постачальника
ПФУ про сплату пенсійного збору при придбанні автомобіля
ДПСУ про реєстрацію простого товариства в органах податкової служби при укладенні договорів про спільну діяльність за участі фізичної особи
ДПСУ про окремі питання відображення в податковому обліку з ПДВ звітного періоду податкових накладних, виписаних в попередніх періодах, і формування на їх основі податкового кредиту
Мінфін про окремі питання оформлення господарських операцій первинними документами
ДПСУ про особливості оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції